Suomi App
16.4.2021

Olemme Suomen johtavia puu­ker­ros­ta­lo­koh­tei­den to­teut­ta­jia

JVR-Rakenne Oy
Suomi App

Olemme Suomen johtavia puu­ker­ros­ta­lo­koh­tei­den to­teut­ta­jia.


JVR-Rakenne Oy on aloittanut toimintansa vuonna 1998. Yhtiö on vakavarainen puukerrostaloja rakentava pioneeri, joka toimii koko Suomen alueella. Toimintamme kulmakiviä ovat laatu, luotettavuus, turvallisuus ja ammattitaito. Olemme Suomen johtavia puu­ker­ros­ta­lo­koh­tei­den toteuttajia.


Henkilöstömme koostuu rautaisista ammattilaisista; aina nuorista, alan tuoreita näkemyksiä mukanaan tuovista talonrakentajista jo pitkään alalla olleisiin konkareihin, joiden kirvesmiehen taitoihin voi luottaa kuin kallioon. Lisäksi operatiivisessa työssä on mukana huippuhyviä työnjohtajia ja toimiston joukkoihin kuuluu niin insinööriä kuin talousalan ammattilaistakin. Kaikesta vastaa toimitusjohtajamme, joka on tiiviisti mukana myös henkilöstönsä päivittäisessä työssä, toisinaan itsekin työhaalariin pukeutuen.


Tärkeimmät periaatteemme ovat:
Laatu
– Työntekijämme ja käyttämämme aliurakoitsijat ovat alansa huippuja, joten myös työn laatu on sen mukaista
Luotettavuus
– Aikataulut ja kaikki muutkin asiat pitävät, laadusta tinkimättä
Ammattitaito
– Työntekijämme ovat alalle koulutettuja ja ammattitaitoa ylläpidämme ja kehitämme täy­den­nys­kou­lu­tuk­sin
– Työhyvinvointiin panostaminen on olennainen osa toimintaamme. Porukassamme vallitseekin mahtava yhteishenki ja yhteen hiileen puhaltaminen!
Turvallisuus
– Nykyaikaiset ja laadukkaat työvälineet
– Työturvallisuudesta huolehtiminen joka työvaiheessa
– Tarvittava ja ajantasalla oleva pätevyys


JVR-Rakenne Oy

Linkki kotisivuille 

> https://www.jvr.fi/


Suomi App
Suomi App

Suomi App

Tervetuloa  Tervetuloa Suomi App Digilehti-Uutiskirje sivuille.

Teemoina :Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

Suomi App Suomiapp.com on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen.

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.

SuomiApp.com

Kainuu Group

Media- ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

toimisto@kainuugroup.fi

2021©Suomiapp.com. Kaikki oikeudet pidätetään.