Suomi App
1.6.2021

Säh­kö­pot­ku­lau­ta

Lä­hi­liik­ku­mi­sen vai­vat­to­muus
Suomi App


Hei ,

Tiesitkö, että … ?

Skuutilla ajaminen maksaa 1000 kilometrillä vähemmän, kuin kupillinen kahvia kahvilassa.

Alle 5 km matkalla voit olla skuutilla nopeampi kuin autolla.


Voit käyttää aikasi viisaammin, kuin odottaen bussia pysäkillä tai autolla parkkipaikkaa etsien.

Parannat alueesi ilman laatua saastuttamalla vähemmän.

Tee päätös tänään ja ota mikroliikkuminen osaksi arkeasi.

Tuotteet löydät👇

www.reway.fi

Suomi App
Suomi App

Suomi App

Tervetuloa  Tervetuloa Suomi App Digilehti-Uutiskirje sivuille.

Teemoina :Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

Suomi App Suomiapp.com on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen.

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.

SuomiApp.com

Kainuu Group

Media- ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

toimisto@kainuugroup.fi

2021©Suomiapp.com. Kaikki oikeudet pidätetään.